رستوران کولمه

رستوران کولمه

خدمات ۲۴ ساعته

نیروی متخصص

نیروی متخصص

مجموعه کامل

مجموعه کامل

قیمت مناسب

قیمت مناسب

فضای دلنشین

فضای دلنشین

چرا مجتمع گردشگری رستوران کولمه

چون مجتمع گردشگری(کولمه) در مرکز کره زمین واقع گردیده است!!! در زمانی که بسیاری از انسان های این کره خاکی مشغول نواختن سازهای زندگی خود هستند مکانی را فراهم آورده ایم تا بتواند موجب تجلی رویاهای ناب در زوایای پنهان هستی باشد. در این راه تمام تلاشمان را به کار می بریم تا بتوانیم میزبان خوبی برای کسانی باشیم که می خواهند رویاهای خود را برآورده سازند… براستی تمام تلاش خود را به کار می بریم ” تا چه افتد و چه در نظر آید

چرا مجتمع گردشگری رستوران کولمه

چون مجتمع گردشگری(کولمه) در مرکز کره زمین واقع گردیده است!!! در زمانی که بسیاری از انسان های این کره خاکی مشغول نواختن سازهای زندگی خود هستند مکانی را فراهم آورده ایم تا بتواند موجب تجلی رویاهای ناب در زوایای پنهان هستی باشد. در این راه تمام تلاشمان را به کار می بریم تا بتوانیم میزبان خوبی برای کسانی باشیم که می خواهند رویاهای خود را برآورده سازند… براستی تمام تلاش خود را به کار می بریم ” تا چه افتد و چه در نظر آید

واحد های اقامتی
رستوران
اتاق کودک
استخر پرورش ماهی

رستوران و اقامتگاه کولمه را رزروکنید

رستوران و اقامتگاه کولمه را رزروکنید

چرا گردشگری

گردشگری نه تنها گسترده ترین صنعت خدماتی است؛ بلکه بزرگترین، متنوع ترین و پویاترین صنعت در جهان به حساب می آید.امروزه حجم تجارت در این صنعت معادل با صادرات نفنی، مواد غذایی یا صنعت خودروسازی است و گاه از آنها سبقت می گیرد، و یکی از مهمترین صادرات و منابع درآمد مبادلات خارجی در کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته می باشد.
سالیان سال است که گردشگری به عنوان یک بخش اقتصادی در جهان، از رشد مداومی برخوردار بوده است.و به یقین، این بازیگر مهم تجارت بین الملل، در سده آتی، با سرعتی بیش از گذشته و امروز گسترش خواهد یافت. گردشگری، صنعتی نوپا در جهان محسوب می شود، که در ایران نیز از سابقه چندانی برخوردار نیست؛ بنابراین، فرصت های کشف نشده بسیاری را می تواند در اختیار کشور و سرمایه گذاران قرار دهد.
ایران نیز، یکی از مهمترین کشورهای جهان از نظر وسعت و قدمت مکان های تاریخی و فرهنگی به شمار می رود. بر همین اساس، از پتانسیل بسیار زیادی برای رشد، توسعه و جلب گردشگران بین المللی برخوردار است.
گردشگری، تجارتی عظیم، و صنعتی پاک و دوستدار محیط زیست است که تمامی کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ، به دنبال بهره گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن می باشند. کسب مزیت، جز با اندیشیدن درباره خواسته ها و رفتار گردشگران در مقصد، و به تبع آن، سرمایه گذاری جهت ارائه مناسب ترین خدمات و تسهیلات برای آنها میسر نخواهد بود.این صنعت، در صورت مدیریت صحیح و پایدارگونه، به حفظ منابع طبیعی و فرهنگی جوامع کمک می کند و با اعطای ارزش اقتصادی به اماکن بی رونق، جان دوباره ای بدانها می بخشد.نباید فراموش کنیم که ورود یک گردشگر به کشور، نیروی محرکه ای برای حرکت چرخ اقتصادی کشور و برقراری روابط دوستانه با جهان است.

چرا گردشگری

گردشگری نه تنها گسترده ترین صنعت خدماتی است؛ بلکه بزرگترین، متنوع ترین و پویاترین صنعت در جهان به حساب می آید.امروزه حجم تجارت در این صنعت معادل با صادرات نفنی، مواد غذایی یا صنعت خودروسازی است و گاه از آنها سبقت می گیرد، و یکی از مهمترین صادرات و منابع درآمد مبادلات خارجی در کشورهای توسعه یافته، در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته می باشد.
سالیان سال است که گردشگری به عنوان یک بخش اقتصادی در جهان، از رشد مداومی برخوردار بوده است.و به یقین، این بازیگر مهم تجارت بین الملل، در سده آتی، با سرعتی بیش از گذشته و امروز گسترش خواهد یافت. گردشگری، صنعتی نوپا در جهان محسوب می شود، که در ایران نیز از سابقه چندانی برخوردار نیست؛ بنابراین، فرصت های کشف نشده بسیاری را می تواند در اختیار کشور و سرمایه گذاران قرار دهد.
ایران نیز، یکی از مهمترین کشورهای جهان از نظر وسعت و قدمت مکان های تاریخی و فرهنگی به شمار می رود. بر همین اساس، از پتانسیل بسیار زیادی برای رشد، توسعه و جلب گردشگران بین المللی برخوردار است.
گردشگری، تجارتی عظیم، و صنعتی پاک و دوستدار محیط زیست است که تمامی کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ، به دنبال بهره گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن می باشند. کسب مزیت، جز با اندیشیدن درباره خواسته ها و رفتار گردشگران در مقصد، و به تبع آن، سرمایه گذاری جهت ارائه مناسب ترین خدمات و تسهیلات برای آنها میسر نخواهد بود.این صنعت، در صورت مدیریت صحیح و پایدارگونه، به حفظ منابع طبیعی و فرهنگی جوامع کمک می کند و با اعطای ارزش اقتصادی به اماکن بی رونق، جان دوباره ای بدانها می بخشد.نباید فراموش کنیم که ورود یک گردشگر به کشور، نیروی محرکه ای برای حرکت چرخ اقتصادی کشور و برقراری روابط دوستانه با جهان است.

رستوران

در رستوران کولمه می توانید انواع صبحانه، نهار و شام را صرف کنید همچنین رستوران و کافه ی مزرعه می تواند محل دنج و خاطره انگیزی برای شما باشد.

رستوران

در رستوران کولمه می توانید انواع صبحانه، نهار و شام را صرف کنید همچنین رستوران و کافه ی مزرعه می تواند محل دنج و خاطره انگیزی برای شما باشد.

اتاق کودک

سفر با کودکان، پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد اما در مجموعه گردشگری رستوران کولمه می توانید با خیال راحت از اتاق کودک استفاده کنید

اتاق کودک

سفر با کودکان، پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد اما در مجموعه گردشگری رستوران کولمه می توانید با خیال راحت از اتاق کودک استفاده کنید